Boliger

Boliger

Boliger

På Strandgården er der i alt 21 demensplejeboliger (små nære rammer).

De syv er etrumsboliger på ca. 28 m2, som ligger i en skærmet enhed for demente kaldet "Toppen". De resterende 14 boliger er torums, som er på mellem 43 og 50 m2.

Toppen

Ansatte i bofællesskabet Toppen er alle med erfaring og viden inden for demensområdet. I lokalområdet er der en demenskonsulent, som også bruges ude i området til at vejlede og støtte brugerne, pårørende og personalet.

Det er en forudsætning, at beboere på "Toppen" er diagnosticeret med demens, før de kan bo der. Resten af huset er demensvenligt.