Politikker

Politikker

Politikker

Rygepolitik

Alle ældrecentre i Esbjerg Kommune er røgfri.

Al rygning skal foregå udendørs

Det betyder, at det ikke er tilladt at ryge i indendørs lokaliteter, hvor offentligheden har adgang. Det vil f.eks. sige, at cafeteriet, dagcentre og andre fællesarealer er røgfri.

Beboerne kan fortsat ryge i egen bolig. Vi henstiller dog til, at der ikke ryges, når personalet er til stede.

Overholdelse af rygepolitikken

Det forventes, at alle overholder rygepolitikken, og at der kun ryges udendørs.